Historiikki

Maassamme elettiin 1950-luvulla tiukoissa oloissa vailla nykyisenkaltaisia yhteiskunnan tukimuotoja. Yrittämiseen kannusti halu tehdä työtä ja toive koko perheen työllistämisestä. Perheyritysten työllistävä vaikutus on aina ollut erittäin suuri. Perheyrityksille ominaista ovat vahvat eettiset toimintanormit ja vastuun kantaminen paitsi omasta työpaikasta, myös omista työntekijöistä ja toimintaympäristöstä. Rohkeutta riskinottoon ja taitoa yrityksen kasvun hallittuun ohjaamiseen vaaditaan asioiden eteenpäin viemiseksi.

2

Unto Leinola

Unto Leinola (vasemmalla) syntyi 1939 Vaasassa, kasvoi ja kävi koulunsa Kotirannalla. Ohutlevysepäksi hän valmistui Vaasan ammattikoulusta. Ammattikoulun jälkeen hänen ensimmäinen työpaikkansa hitsaajana oli Wärtsilän konepajalla Palosaaren Sundissa. Meijerikadulla oleva metalliliike P. Taskinen oli seuraava työpaikka. Siellä tehtiin ohutlevytöitä ja myöhemmin mukaan tuli myös ilmastointiala. Kun Taskinen ajautui vaikeuksiin, jäi Unto työttömäksi. ”Tekevälle työtä löytyy”, oli hänen mottonsa ja sen mukaisesti hän teki kaikenlaisia kiinteistötöitä, olipa hetken Suomen Puhallintehtaallakin. Työn merkeissä hän tapasi Karl-Erik Bertellin ja hänen kaverinsa, jotka ehdottivat, että ryhdyttäisiin tekemään yhdessä töitä.

Unto Leinola3                             Kar Erik Bertell4

Unto Leinola                                                       Karl-Erik Bertell

Yritystä lähti perustamaan myös Unton isä Aarne Leinola. Näin syntyi 1962 T:mi RAKENNUSPELTISEPÄT LEINOLAT & Kumpp. / BYGGNADSPLÅTLAGARE LEINOLAT & C.o. Toimipaikka löytyi Unton kotipihalta Vaasan Kotirannalta. Kumppanuksille löytyi rännien ja peltikattojen korjaustöitä sekä lumenluontia katoilta, asiakkaina muun muassa Hotelli Central, Commerce, Egenhärd ja Sato Oy. Pienten muutosten jälkeen merkittiin kaupparekisteriin 1970 yrityksen uudeksi nimeksi T:mi Leinolat & Kumpp. Työtä toivat mm. katot, kourut, listat, konesaumakatot, ilmanvaihtokanavistot ja purunpoistokanavat.

Tuotantotilat Labor Oy:ltä

Vuonna 1969 vuokrattiin silloiselta Labor Oy:ltä 500 m² tuotantotilaksi ja 12 m² lämmintä tilaa konttorille, kun tila jäi ahtaaksi kotirannalla.

Labor mustavallk3

Tuotantotilat Labor Oy:ltä 1969

Uuden tuotantotilan hankkiminen Tapionkadulta

Myös Laborin tilat kävivät ahtaiksi ja hankaliksi. Oli lähdettävä etsimään uusia toimitiloja Vetokannaksen Tapionkadun teollisuusalue osoittautui hyväksi paikaksi joka suhteessa. Helmikuussa vuonna 1972 valmistuivat uudet 1200 m²:n tuotanto- ja toimistotilat ja uusissa tiloissa aloitettiin myös jäteastioiden valmistus.

Tapionkatu 2

Tapionkadun tuotantolaitos 1972

Vuonna 1976 tuotantorakennusta laajennettiin niin, että tilaa saatiin noin 2000 m², konttoritila kasvatettiin 500 m²:iin ja saman verran rakennettiin kylmää varastotilaa. Jo vuonna 1982 tarvittiin kuitenkin taas lisää neliöitä ja samalla toteutettiin Unton haave ruokalasta ja saunasta.

Hallittu hyppy tuntemattomaan

Yhtiöön kantautui tieto, että Irakissa on meneillään isoja rakennushankkeita, siellä rakennettiin mm. kouluja, hotelleja ja huvipuistoja. Vuonna 1979 kasvua lähdettiinkin hakemaan Irakin Bagdadista ja sinne siirrettiin Suomesta Vise Oy:n lisenssillä täydelliset koneistot ja rakennettiin tuotantotilat. Suomesta tuotannossa oli 10–15 henkeä kerralla ja lisäksi paikalta palkattiin egyptiläisiä, filippiiniläisiä ja pakistanilaisia työntekijöitä. Tämä kokemus toi korvaamatonta kokemusta ja osaamista koko Leinolat organisaatioon.

irak5

Irak Bagdad 1979

irak6

Tuotantorakennus, Irak 1979

Bobi-perhe

Bobi-postilaatikon kehittäminen lähti asiakkaan tarpeesta. Mainostoimiston suunnittelija Martti Lehtimäki havaitsi pankissa käydessään todellisen käytännön ongelman; asiakkaat kävivät ruokatunnilla jonottamassa ja jättämässä maksupalvelukuorensa pankin tiskille. Näin syntyi Bobi Company Oy vuonna 1991 ja sen tuotteena maksupalvelukuorien palautuspiste, joka muutamassa vuodessa löytyi suurimpien pankkiryhmien konttoreista. Samaan aikaan olivat käynnissä muutokset myös postinkantoon, ovijakelusta oltiin siirtymässä laatikkokantoon, joten Bobi postilaatikot yleistyivät myös talojen postilaatikkoina. Bobi postilaatikot on alusta alkaen valmistettu Leinolat Oy:ssä.

bobi pankki                        rivi2

Bobi -maksupalvelulaatikko, 1991           Bobi -postilaatikko, 1. sukupolvi, 1992

Ohutlevykomponentit


Kun Elektroniikan ohutlevykomponenttien teko ja osien valmistus alkoi, hankittiin lisää koneita ja henkilökunnan määrä kasvoi 85:een. Oli ryhdyttävä miettimään voitaisiinko jokin tuotannon osa irrottaa omaksi yhtiökseen ja etsiä sille uudet toimitilat. Niinpä päätettiin, että 25 %, eli mekaniikka- ja ohutlevykomponenttien tuotanto keskitetään uuteen yhtiöön. Vaasa Mechanics Oy (Vamec) ja sen osakassopimus syntyivät 1998.

Toimitusjohtajan valinta ja yrityksen kasvu

raimo venees
Raimo Leinola

Raimo Leinola valittiin toimitusjohtajaksi vuonna 2000. Samaan aikaan ryhdyttiin tekemään laskelmia siitä, että tulisiko Bertellin osuus yhtiöstä lunastaa. Molemminpuolisella päätöksellä kauppa tehtiin 20.4.2000.

Samana vuonna Leinolat Oy on tehnyt yhteistyötä Adiabatix Oy:n kanssa, joka suunnittelee ja markkinoi huippueristystuotteita. Adiabatix Oy kuului alusta asti Leinolat Groupiin omistusosuudella.

adiabatix gmerk rgb5

Loppuvuodesta 2005 ostettiin osake-enemmistö Uwira Oy:stä. Uwira, energia- ja laivateollisuuteen suuntautunut laatutietoinen sopimusvalmistaja, on erikoistunut hitsaukseen Mag, Tig sekä jauhekaarimenetelmillä, sekä toteuttaa räätälöidysti asiakkaan vaatimuksien mukaan osakokonaisuuksia, paineastioita ja esivalmistettuja putkistoja.

uwira gmerk rgb4

Vuonna 2008 yhtiön hallitus näki myös mahdollisuuden irtauttaa urakointi omaksi yhtiöksi. Tästä syntyi LVI-Leinolat Oy.

lvi leinolat gmerk rgb4

Uwira vahvisti toimintaansa ja varmisti jatkuvan kehityksen edellytyksiään ostamalla osake-enemmistön vuonna 2009 pitkäaikaisen yhteistyökumppaninsa Metallityöstö Kilkanen Oy:n kanssa. Kilkanen Oy on yli 40 vuotta toiminut perheyritys. Sen toiminta perustuu monipuolisiin koneistustöihin asiakkaan toiveiden ja piirustusten mukaan. Näin Metallityöstä Kilkanen Oy liittyi Leinolat Groupiin.

kilkanen gmerk rgb5

Omistajanvaihdos Leinolat Groupiin perustetun ohutlevymekaniikkaa valmistavan Vaasa Mechanics Oy:n (Vamec) koko osakekanta myytiin 2010 kempeleläiselle Elektrometalli Oy:lle.

Konsernirakenteen muodostamisesta keskusteltaessa päätettiin Leinolat Oy:n tuotanto eriyttää uuteen perustettavaan yhtiöön vuonna 2010. Nimeksi päätettiin Leimec Oy ja sen omistaa edelleen Leinolat Oy.

Leimec4

Leinolat Groupin uuden laajan organisaation myötä voidaan katseet suunnata yhteistyönä toteutettaviin suurempiin kokonaisuuksiin. Vaasalaiset yhtiöt Leinolat Group, LVI-Leinolat, Uwira, Adiabatix, Leimec ja Metallityöstö Kilkanen Oy toteuttavat toiminnassaan ajatusta, jonka mukaan yhteistyö on onnistumisen avain.

-Ritva Leinola, 2012
Leinolat Group Uwira T-Drill Leimec
Kilkanen T-Drill Inc