Toimintatapa

Leinolat Groupin tavoitteena on varmistaa tuotteiden ja prosessien laatu. Jatkuva parantaminen ja tuotekehitys ovat osa yrityksemme perustoimintaa. Toimimme vaativilla markkinoilla, joissa laatustandardit, laatuosaaminen sekä tarkka dokumentointi ovat tärkeässä asemassa.

Tavoitteet jotka asetamme toiminnallemme:

Turvallisuus - Vahva sitoutuminen QHSE:n

Jäljitettävyys - Täydellinen dokumentaatio

Nolla virhettä - Jatkuva parantaminen (QHSE)

Jatkuva parantaminen

Laatu

Laatu

Sitoudumme liiketoiminnassamme laadun kehittämiseen ja keskittymme kolmeen ydintavoitteeseen:

Asiakkaan tyytyväisyys

Asiakas määrittelee laatutason tai luomme sen asiakkaan kanssa. Sitoudumme täyttämään tämän laatutason ja vaatimukset. Laatuyhteistyöllä toimittajiemme ja asiakkaittemme kanssa tähtäämme jatkuvaan laadun ja toiminnan parantamiseen.

Jatkuva parantaminen

Laadun tuottamisessa tarvittavien valmiuksien kehittämisellä ja koulutuksella luomme edellytykset jatkuvalle laadun parantamiselle. Jatkuvassa parantamisessa käytämme sovellettua PDCA-mallia. Vuosittaiset laatutavoitteemme ovat merkkipaaluja laadun parantamisen kannalta.

Kerralla valmiiksi

Periaatteenamme on tehdä työ kerralla valmiiksi. Varmistamme tällä tavoin kilpailukykyiset, virheettömät tuotteet sekä nopean palvelun. Jokainen on vastuussa oman työnsä laadusta ja jokainen puuttuu havaitsemiinsa laatu-poikkeamiin ja virheisiin.

Toimintamme on sertifioitu ISO 9001 toimintajärjestelmällä.

Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme ovat julkisia. Toimitamme nämä asiakirjat pyydettäessä. Voit tiedustella asiakirjoja: rauno.honkamaki@leinolat.com

BV Certification ISO 3

Ympäristö

ymparisto    

Kannamme kaikessa toiminnassamme vastuun ympäristöstä. Ympäristövaikutukset huomioidaan osana yhtiön liiketoiminnan kehittämistä. Seuraamme säännöllisesti tavoitteidemme toteutumista ja asetamme tarvittaessa uusia päämääriä ja tavoitteita.

Toimintamme on sertifioitu ISO 14001 ympäristöjärjestelmällä.

Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme ovat julkisia. Toimitamme nämä asiakirjat pyydettäessä. Voit tiedustella asiakirjoja: rauno.honkamaki@leinolat.com

 BV Certification ISO3

Leinolat Group Uwira T-Drill Leimec
Kilkanen T-Drill Inc