LEINOLAT GROUP

Uutiset

Uwiran putkistomoduuliratkaisut ovat kustannustehokkaita ja nopeita asentaa

Uwiran putkistomoduuliratkaisut ovat kustannustehokkaita ja nopeita asentaa Kehitysjohtaja Thomas Hägglund 3D-mallin kanssa.


Uwira valmistaa putkistomoduuleja ja osakokoonpanoja laiva-, energian tuotanto-, prosessi-, öljy- ja kaasuteollisuuteen. Näiden asiakkaiden kanssa toimiessa Uwira on kehittynyt asiantuntijaksi moduuliratkaisujen valmistettavuuden suunnittelussa ja komponenttien valmistuksessa.

– Toimitamme moduulit valmiiksi testattuina kokonaisuuksina. Näin varmistamme nopean ja luotettavan käyttöönoton asennustyömailla. Moduulit ovat asennettavissa nopeasti pienemmällä henkilömäärällä, joten kokonaiskustannukset laskevat merkittävästi, kertoo Uwiran kehitysjohtaja Thomas Hägglund.

Uwiralla kiinnitetään huomioita kaikkien tuotteiden valmistuksen optimointiin. Kun koko tuotantoketju optimoidaan, saavutetaan myös muita hyötyjä kuin kustannusten väheneminen:

– Valmistusta optimoidessamme määrittelemme mm. valmistustavan ja materiaalimenekin. Käyttämällä jopa 50 % vähemmän valmistusmateriaalia moduuliratkaisuissamme, saamme myös aikaan merkittäviä muutoksia tuotantoketjun päästöihin. Samalla vähennämme meidän ja asiakkaidemme kustannuksia. Näiden valintojen kerrannaisvaikutus on projekteissa suuri, kun niihin kiinnitetään systemaattisesti huomiota.

Optimoinnissa Uwiralla hyödynnetään 3D-suunnittelua

– 3D-suunnittelun avulla pystymme rekonstruoimaan etukäteen työmailla tapahtuvaa asennusta, mikä tekee moduuliratkaisuista nopeita asentaa. Kun neuvottelemme asiakkaidemme kanssa tuotteiden valmistuksesta, pystymme havainnollistamaan ratkaisujamme 3D-mallien avulla. Hyödynnämme 3D-osaamistamme myös valmistuspuolella ja tarvittaessa käytämme putkiosien valmistuksessa 3D-tulostettuja jigejä.

Uwiran työtavoilla kustannukset vähenevät

Uwira on erikoistunut mm. putkien taivuttamiseen; hiiliteräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien lisäksi taivutetaan mm. super duplexia, kuumalujia materiaaleja ja alumiinia.

– Taivutuksen lisäksi käsittelemme putkia spinnaamalla tai laipoittamalla. Laipoitamme putket kylmälaipoitusmenetelmällä. Koneemme muodostavat reunan tai laipan suoraan putken päähän ja mahdollistavat täten irtolaipoituksen. Tämä menetelmä on kauluslaippaliitoksia kustannustehokkaampi.

Uwiralla vahvaseinäiset putket kaulustetaan.

– Kaulustusmenetelmässä putkeen tehdään kaulus runkoputken omasta materiaalista. Kaulustettuun putkeen voidaan liittää haaraputki hitsaamalla. Laipoituksessa ja kaulustamisessa hyödynnämme konsernin toisen yrityksen, T-DRILLin, kehittämiä koneita ja tekniikoita.

Yrityksen tehokkaat työtavat ja huomion kiinnittäminen kaikkiin tuotannonvaiheisiin näkyy asiakkaille tarkkana kokonaiskustannusten määrittelynä jo projektien alkuvaiheessa.

– Pidämme huolta koko tuotantoketjun kustannuksista alkaen suunnittelusta ja päättyen tuotteen asentamiseen. Koska kiinnitämme huomiota ketjun jokaiseen lenkkiin optimointi mielessämme, tehostamme toimintaamme. Tehostamalla valmistusmateriaalien käyttöä ja valmistamalla kerralla kestävän tuotteen, pienennämme myös tuotantoketjun hiilijalanjälkeä.

Taitava henkilöstö avainasemassa valmistuksessa

Uwiralla tuotteiden valmistuksesta vastaa pätevä ja kokenut henkilökunta ja yrityksessä panostetaan henkilöstön taitojen ylläpitämiseen jatkuvalla koulutuksella.

– Meillä on erittäin taitavia työntekijöitä niin tuotantopuolella kuin toimistossa. Koska toimiston henkilöstöllä on iso rooli tuotteidemme valmistettavuudessa, pystymme evaluoimaan erilaisia ratkaisuja ennen valmistuksen aloittamista. Näin ennakoimme ja ratkaisemme mahdolliset haasteet etukäteen. Istumme asiakkaidemme kanssa samalla puolella pöytää – tavoitteemme on löytää sellaisia ratkaisuja, joilla vaikutetaan valmistettavuuteen ja kustannustasoon.

Thomas Hägglund on energia-alan asiantuntija. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus työskentelystä energia-alan eri toimijoilla, nykytehtävään verrattuna lähinnä asiakkaan roolissa.

– Siirryttyäni neljä vuotta sitten toimittajaksi, sain hienon mahdollisuuden päästä tutkimaan ja optimoimaan toimittajapuolen tuotantoa ja tuotteita, Hägglund päättää.

Uwira on osa Leinolat Groupia, ja konsernin muut yritykset ovat Bobi.com, Leimec, Kilkanen ja T-DRILL. Yhdessä nämä yritykset tarjoavat erittäin vaativia ja laajoja metallialan palvelukokonaisuuksia. 

Uwira’s modular pipeline solutions are cost-effect...
Juan Ramón Has Worked with T-DRILL for Over 12 Yea...