KILKANEN OY

YRITYS
Kilkanen, logo

Kilkanen Oy

Yhdestä kappaleesta kokonaiseen tuotteeseen

Asiakkaat kysyvät meiltä usein, osaammeko tai voimmeko valmistaa tämän? Meidän on vaikea sanoa ei, koska yrityksemme toimintaa leimaa halu löytää ratkaisuja. Ratkaisujen löytämisestä on todisteena tuotanto, jossa valmistamme vuosittain tuhansia, hyvin erilaisia osia asiakkaillemme.

Osaa kappaleista valmistamme yksittäisinä kappaleina, toisia isoina erinä. Teemme myös kokoonpanoja.

Monipuolinen tuotanto edellyttää tehokasta valmistusta

Tuhansien erilaisten tuotteiden valmistaminen ja asiakkaiden ongelmien ratkaisu vaatii meiltä jatkuvaa kehitystyötä. Emme voi tuhlata omaa, emmekä asiakkaamme aikaa. Tämä on kannustanut meitä investoimaan koneisiin ja ohjelmistoihin, joilla asetusajat voidaan minimoida ja läpimenoaikaa voidaan nopeuttaa merkittävästi.

Osaaminen edellyttää ammattitaitoa ja -ylpeyttä

Uusin teknologia ei auta ketään, ellei yrityksessä ole ammattitaitoisia tekijöitä. Työntekijöillämme on mahdollisuus oppia uutta ja osallistua sekä tuotannon että asiakkaiden tuotteiden valmistustapojen kehittämiseen. Tämä vaatii aitoa innostusta ja kiinnostusta alaan. Työntekijöillämme on pitkä ja monipuolinen osaaminen koneistuksesta ja aitoa kiinnostusta koneisiin ja niillä työskentelyyn.

Laatu syntyy jokapäiväisistä teoista - mittatarkkojen ja kuvien mukaisten tuotteiden valmistus on jokaisen työntekijän vastuulla.

Olemme suunnittelijan kumppaneita

Valmistusteknologiat kehittyvät kovalla vauhdilla. Siksi olemme aina valmiita tekemään yhteistyötä asiakkaidemme kanssa – etsimään ja löytämään parhaan mahdollisen valmistustavan. Monesta yhteisestä keskustelusta on syntynyt parempia tuotteita tai helpommin valmistettavia osia. Tuotekehitys on erityisen tärkeää silloin, kun kyse on monimutkaisista tai vaativista osista tai komponenteista.

Keskellä energiaklusteria – keskellä erikoistuneita huippuosaajia

Vaasa on pieni kaupunki, mutta sen alueen yritykset ovat maailmanluokan toimijoita energia-alalla. Kaupunkiin ja sen ympäristöön on syntynyt iso klusteri, jonka yritykset ovat erikoistuneet oman alansa valmistusteknologioihin. Yritykset tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä; jokainen keskittyy omaan ydinosaamiseensa. Kukin yritys investoi uusimpaan teknologiaan ja osaamiseen yrityksen sisällä. Klusteri mahdollistaa huippulaadun valmistamisen, koska investoinnit ja erikoisosaamisen kehittäminen jakautuvat useille eri yrityksille. Klusteri toteuttaa myös vihreitä arvoja; ympäristökuormitusta voidaan vähentää mm. pienempien kuljetus- ja pakkaustarpeiden vuoksi. Kilkanen on osa Leinolat-konsernia, jonka tytäryritykset ovat osa tätä verkostoa. Kilkanen hyödyntää valmistuksessaan sekä konsernin omia että ulkopuolisia eritysosaajia.