LEIMEC OY

ILMANVAIHTORATKAISUT
Leimec, logo

Ilmanvaihtoyksiköt

Valmistamme ilmanvaihtoyksiköitä kaasu- ja monipolttoainevoimalaitoksiin, jotka tuottavat sekä sähkö että lämpöenergiaa. Nämä voimalaitokset voivat sijaita hyvin erilaisissa ilmasto-olosuhteissa kuumasta ja kosteasta äärimmäisen kylmiin olosuhteisiin.

Yksiköt suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti. Vuosikymmenten valmistuskokemuksen turvin osaamme huomioida etukäteen kaikki toimivuuteen ja kestävyyteen vaikuttavat tekijät.

Ilmanvaihtoyksikkömme täyttävät kaikki suodatusluokkavaatimukset.
Perustekijöitä ovat voimalaitoksen koko ja sijainti (ilmanlaatu/korkeus merenpinnasta) ja näistä johtuva ilmanvaihtotarve ja moottorin teho.

Voimalaitoksen ympäristö ja ilmasto vaikuttavat merkittävästi siihen,
millaisia teknisiä ominaisuuksia ilmanvaihtoyksiköissä tarvitaan.

Tuulisiin, hiekkaisiin, lumisiin tai pölyisiin ympäristöihin voidaan asentaa erotusmoduli, joka estää hiekan/pölyn/lumen kulkeutumisen suodatinyksikköön.

Asutusten lähellä oleviin voimalaitoksiin tarvitaan tehokas äänenvaimennus. Yksiköihin voidaan myös asentaa lisäominaisuutena lämpimän ilman takaisinkierrätys. Kylmissä olosuhteissa yksiköt varustetaan esilämmitysjärjestelmällä.

Ilmanvaihtoyksiköt toimitetaan aina valmiiksi sähköistettynä kohdemaan määräysten mukaisesti, jotta asennus ja käyttöönotto sujuvat mahdollisimman nopeasti. Yksiköt suunnitellaan myös siten, että ne saadaan pakattua optimaalisesti kontteihin kuljetusta varten.

Tärkeä osa elinkaarikustannuksia ovat huollot. Tuotteemme on suunniteltu siten, että ne ovat helposti ja turvallisesti huollettavissa ja niihin on saatavissa tarvittavat varaosat.

Tuotteet pintakäsitellään asiakkaan värivaatimusten ja - korroosioluokituksen mukaisesti.

Toimitamme aina teknisen dokumentaation sisältäen asennus-, käyttö- ja
huolto-ohjeet. Huolehdimme myös varaosien toimituksista.