KILKANEN OY

CAM-ohjelmointi
Kilkanen, logo

CAM-ohjelmointi

Käytämme CAM-ohjelmointia lyhentämään läpimenoaikaa. Tuotannossamme on työstökoneita, joilla voidaan hyödyntää 3D-malleja.

CAM-ohjelmoinnilla simuloidaan kappaleen valmistus virtuaalisesti tekemällä testiajo. Testiajolla saamme selville kappaleen koneistusajan.

3D-kuvien ja CAM-ohjelmoinnin hyödyntäminen nopeuttavat huomattavasti asiakkaiden tuotteiden toimitusaikaa. Lisäksi tämän teknologian hyödyntäminen minimoi inhimilliset virheet. Lopputuloksena asiakas saa vaatimusten mukaisia tuotteita nopeasti ja joustavasti.