UWIRA OY

PUTKET
Uwira, logo

Putkiesivalmisteet, putkikomponentit ja putkistot

Olemme erikoistuneet valmistamaan putkia ja putkistoja useille eri teollisuuden aloille mm. öljy-, kaasu- ja ydinvoimateollisuuteen.

Valmistamme putkikomponentteja mm. teräksestä- ja ruostumattomasta teräksestä. Taivutettavien putkien halkaisijat voivat olla 6-219 mm välillä. Tyypilliset seinämänvahvuudet ovat 1-7 mm (max. 14 mm).

Valmistamme mittatarkkoja ja helposti asennettavia putkiesivalmisteita. Tehtaaltamme lähtee vuoden aikana lähes 100.000 erilaista putkikomponenttia. Voimme valmistaa tuotteita sekä yksittäisinä kappaleina että sarjoina. Tuotteet valmistaan asiakkaan piirustusten mukaan, mallikappaleen mukaisesti tai suunnittelemalla tarvittaessa asiakkaalle piirustukset.

Tehtaassamme on moderni ja laaja konekanta esivalmisteiden tekemiseen. Taivutamme putkia CNC-ohjatuilla putkentaivutuskoneilla. Putket pintakäsitellään ja suojataan asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

Voimme myös koota esivalmisteet moduuleiksi tai toimittaa putkiräkkejä missä putket on valmiiksi kiinnitetty meidän suunnittelemiin tukirakenteisiin. Putkiräkit voidaan toimittaa valmiiksi pakattuna konteissa. Projekteissa tällainen menettely nopeuttaa putkijärjestelmien asennusta.

Asiakkaan vaatimusten mukaisesti teemme tuotteille luokituksiin vaaditut testit ja tarkastukset. Lisäksi teemme tarvittavan dokumentoinnin asiakkaan tarpeiden mukaan.

3D-mittalaitteidemme ansiosta olemme minimoineet tarkastukseen kuluvan ajan. Kykenemme valmistamaan isojen sarjojen lisäksi myös pieniä sarjoja kilpailukykyisesti ja joustavasti.

Erityisen ylpeitä olemme mittatarkkuudestamme – vaativien komponenttien valmistuksen edellyttämät prosessit toimivat myös muiden tuotteiden valmistuksessa.

Vaatimusten mukainen valmistus ja jäljitettävyys ovat tärkeitä asiakkaillemme. Mitä vaativimmista kohteista on kysymys, sitä tärkeämmäksi jäljitettävyys muodostuu.

Dokumentointi syntyy prosesseissa: tuotamme eritasoisia ja laajuisia dokumenttikokonaisuuksia asiakkaan tarpeen mukaan.

Valmistamme mm. sertifioituja putkia, joiden vaatimukset olemme tunnistaneet. Vaatimustenmukainen valmistus, jäljitettävyys sekä vaadittavat dokumenttikokonaisuudet toimitetaan asiakkaalle ilman erillistä pyyntöä.

Kysy lisää! Joustavan piensarjatuotantomme ansiosta voimme tarjota yhden kappaleen, 0-sarjan, protovalmistuksen ja toistuvien valmistuksien eriä.

KAKSOISSEINÄMÄPUTKET

Valmistamme kaksoisseinämäputkia erittäin vaativiin järjestelmiin. Kaksoisseinämäputkia käytetään mm. lämmön eristämiseen ja varmistamaan prosessien turvallisuutta.

Kaksiseinämäisiä putkia käytetään yksiseinäisten putkien sijaan esimerkiksi tuotevuotojen estämiseksi. Sisä- ja ulkoputkien välistä tilaa voidaan myös tarkkailla vuotojen (tai jopa putken pilaantumisen) varalta. Tältä osin sillä on etuja yhden seinämän putkeen nähden.

Kaksiseinäiset putkistot ovat pakollisia monille maan alla toimiville kuljetusjärjestelmille jätevedenpuhdistamoissa ja saniteetti- tai vaarallisten jätteiden kaatopaikoilla tai puhdistuspaikoilla.

Nämä ja muut määräykset vaikuttavat vaarallisen materiaalin kuljetukseen polttoaineen varastointijärjestelmässä luokan alapuolella, viemäröintiin tai prosessitehtaiden vuotoihin sekä joihinkin elintarvikkeiden jalostuksiin ja niihin liittyviin sovelluksiin.

Kaksiseinäisiä suojajärjestelmiä käytetään myös tietyille luokille myrkyllisiä tai syövyttäviä kemikaaleja, lähinnä kaasuja, joita käytetään esim. puolijohteiden valmistuksessa. Kaksiseinäisiä putkia voidaan käyttää myös silloin, kun jätevesiputki kulkee juomaveden valuma-alueen läpi.

Kaksoisseinämäputket valmistetaan erityisesti kaasu- ja polttoainejärjestelmiin, joissa paine voi olla korkea. Vuodon sattuessa kaksoisseinämärakenne minimoi riskit. Uwiran kaksiseinäiset putkistojärjestelmät toimitetaan pääasiassa moottoripolttoainejärjestelmiin merisovelluksissa.

Kaksoisseinämäputket valmistetaan asiakkaiden vaatimusten mukaan kestämään jopa 2000 barin paine. Valmistamme kaksoisseinämäputkemme monista eri materiaaleista mm. teräs, haponkestävä teräs, Duplex, Super-Duplex Stainless steel.

Kaksiseinämäiset putket testataan hydrostaattisesti tai testataan tavoitekaasupaineen pitämiseksi ja ylläpitämiseksi ennen ensimmäistä käyttöä.

Yrityksemme kehittää ja valvoo standardeihin, luokituksiin, mittauksiin ja tarkastuksiin liittyvää toimintaa jatkuvana prosessina. Lisäksi teemme yhteistyötä luokittelulaitosten kanssa varmistaaksemme tuotteiden laadun ja turvallisuuden.

Tuotteet ja palvelut

Kaksoisseinämäputket

Esimerkkejä mitoista:
  • sisäputki Ø 200 ulkoputki Ø 250mm
  • sisäputki Ø 80 ulkoputki Ø 125mm
  • sisäputki Ø 25 mm ulkoputki Ø 38 mm
  • sisäputki Ø 17,15 mm ulkoputki Ø 26,67mm