LEIMEC OY

TUOTTEET JA PALVELUT
Leimec, logo

Tarina

Toimintafilosofiamme ydin:

Arvosta osaajia ja tee yhteistyötä asiakkaan kanssa Tuotekehitysyhteistyö asiakkaan kanssa ja toimiminen osana klusteria on leimannut Leimecin toimintaa yli 50 vuoden ajan. Leimecin emoyhtiö, Leinolat Oy, perustettiin suunnittelemaan ja tekemään ilmanvaihtoratkaisuja julkisiin tiloihin ja asuinrakennuksiin.

Yritys kasvoi verkottumalla muiden toimijoiden kanssa ja toteutti isoja rakennushankkeita mm. arabimaissa 80-luvulla. Tämä toimintamalli opetti arvostamaan eri osapuolten erikoisosaamista sekä tekemään tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa.

Tänä päivänä Leinolat-yhtiö on konserni, jonka asiakkaita ovat globaalit kone- ja laitevalmistajat, yritykset laiva-, energian tuotanto-, öljy- ja kaasu- sekä prosessiteollisuudessa. Leimec on yksi konsernin yrityksistä ja on erikoistunut voimalaitosten ilmavaihtoratkaisuihin.

Yritys sijaitsee Vaasassa, joka on pieni kaupunki, mutta jonka alueen yritykset ovat maailmanluokan toimijoita energia-alalla. Kaupunkiin ja sen ympäristöön on syntynyt iso klusteri, jonka yritykset ovat erikoistuneet eri tuotteisiin ja valmistusteknologioihin.

Optimoimme kustannuksia ajattelemalla kokonaisuutta

Toimitamme ilmanvaihdon ratkaisuja avaimet käteen -periaatteella. Kun vastaamme koko voimalaitoksen ilmavaihdon suunnittelusta ja toteutuksesta, joudumme huomioimaan jokaisen lisätyötä aiheuttavan seikan.

Tämän vuoksi toteuttamissamme järjestelmissä on optimoitu sekä käytettävyyttä että kaikkia kuluja materiaaleista käyttökuluihin. Optimointiin kuuluvat sekä testaukset tehtaalla että logistiset ratkaisut: pakkauksessa huomioidaan tiivis pakkaaminen kontteihin. Huolehdimme jo suunnittelu- ja valmistusvaiheessa, että tuotteet on helppo asentaa ja ottaa käyttöön nopeasti.

Tämä edellyttää kohdemaan vaatimusten huolellista huomioimista mm. sähköistyksien osalta.

Suomi on kylmä maa, jossa kaiken pitää toimia ilmastosta huolimatta

Suomalaiset ovat käytännön ihmisiä. Olemme tottuneet siihen, että säät ja lämpötilat vaihtelevat. Hyvällä onnella on kuuma kesä ja – kylmä talvi. Molempiin pitää varautua. Kun suunnittelemme ratkaisuja asiakkaillemme, olemme jo valmiiksi varautuneet pahimpaan: jatkuvaan kosteuteen, suolaiseen ilmaan, jäätävään pakkaseen tai hiekkaiseen tuuleen.

Myös käyttömäärät voivat vaihdella jatkuvasta käytöstä voimalaitoksiin, joissa on rajuja käyttöpiikkivaihteluita. Ratkaisumme suunnitellaan ja toteutetaan toimimaan ja kestämään – kaikissa olosuhteissa.

Kokonaistaloudellinen ratkaisu palvelee sekä asiakasta että meitä

Olemme sielultamme tuotekehittäjiä.

Meitä kiinnostaa tehdä paremmin, järkevämmin ja välttäen kaikkea turhaa. Siksi olemme ennemminkin asiakkaan kumppaneita, aina etsimässä asiakkaalle parempaa ja kokonaistaloudellisesti parempaa ratkaisua, yhteistyössä asiakkaan kanssa.